DLP – Veri Sızıntısı Önleme Yazılımları

Safetica Full DLP

Şirketinizi, pahalıya mal olacak veri sızıntılarından, zaman kaybından ve gereksiz personel maliyetlerinden korur
Tüm veri sızıntı kanallarını kapsar
Şüpheli davranışları ve etkinlikleri tanımlar
Veri sızıntısı kaynaklı maddi zararlardan korur
Personel maliyetlerini düşürür